برای افزایش یادگیری شما عزیزان ، همچنین مشاهده قسمت هایی از فیلمهای آموزشی برای دوستانی که قصد خریدن این فیلمها را دارند برای اکثر درس های پایه و تخصصی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی مولتی مدیا های آموزشی تهیه شده است که برخی از آنها برای آشنایی شما با کیفیت و نحوه ارائه درس در سایت بارگذاری شده است :

فیلم های آموزشی ریاضیات پیش دانشگاهی

فیلم های آموزشی درس ریاضی عمومی ۱

فیلم های آموزشی درس ریاضی عمومی ۲

فیلم های آموزشی درس معادلات دیفرانسیل

فیلم های آموزشی درس آمار و احتمالات 

فیلم های آموزشی درس ریاضی مهندسی

فیلم های آموزشی  درس محاسبات عددی