دانلود متن درس فیلم های آموزشی معادلات دیفرانسیل

آموزش روش ضرایب نامعین و روش تغییر پارامترها در درس معادلات دیفرانسیل

 

معادله خطی مرتبه دوم و بالاتر از درس معادلات دیفرانسیل

 

آموزش مفهومی وکاربردی تبدیل لاپلاس از کانون نخبگان شریف