چنانچه محصول ارسالی دارای عیب و یا مشکلی باشد شما میتوانید از طریق ایمیل ، تلفن و یا تلگرام که در قسمت تماس با ما درج شده است با ما تماس بگیرید و محصول پس از رفع نقص مجددا بدون دریافت هیچگونه هزینه اضافی برای شما در اسرع وقت ارسال می گردد. لازم به ذکر است این فرآیند تا رفع نقص کامل و جلب رضایت شما به تعداد نامحدود امکان پذیر است