حراج!

  فیلم آموزش مدار منطقی

  ریال 1,800,000 ریال 1,200,000

  توضیحات

  مدار منطقی همچون مدار الکتریکی یکی از مهم ترین دروس رشته مهندسی برق و کامپیوتر است که استفاده و کاربرد بسیار بالایی در این دو رشته دانشگاهی دارد . در این فیلم آموزشی کلیه مطالب موجود در این درس به صورت سلیس و روان توسط یکی از اساتید مجرب کانون علمی نخبگان شریف به نام استاد کامران ترابی ارائه شده است

   

  سر فصلهای موجود در این فیلم آموزشی به قرار زیر است :

  ۱-مقدمه و تعاریف

  ۲-مبناها و کدگذاری

  ۳-قوانین جبر بول

  ۴-توابع منطقی ترکیبی

  ۵-مدارهای ترکیبی پرکاربرد

  ۶-عناصر ترکیبی (فلیپ -فلاپ ها)

  ۷-طراحی مدارهای ترتیبی

  ۸-مدارهای ترتیبی پرکاربرد

  قسمتهایی از این فیلم آموزشی در زیر به نمایش گذاشته شده است :

  ممکن است بخاطر سرعت پایین اینترنت شما کیفیت فیلمها به نظرتان پایین باشد ولی کیفیت محصول ارسالی full HD و بدون عیب می باشد

  شمارنده های همزمان از درس مدار منطقی توسط نخبگان شریف

   

   

   

  آموزش مدار منطقی توسط کانون علمی نخبگان شریف قسمت اول

   

   

  آموزش مدار منطقی توسط کانون علمی نخبگان شریف قسمت دوم

  ممکن است بخاطر سرعت پایین اینترنت شما کیفیت فیلمها به نظرتان پایین باشد ولی کیفیت محصول ارسالی full HD و بدون عیب می باشد

  آموزش مدار منطقی توسط کانون علمی نخبگان شریف قسمت سوم

  ممکن است بخاطر سرعت پایین اینترنت شما کیفیت فیلمها به نظرتان پایین باشد ولی کیفیت محصول ارسالی full HD و بدون عیب می باشد