حراج!

  نکته و تست الکترونیک ( آمادگی کارشناسی ارشد و دکتری )

  ریال 2,500,000 ریال 2,000,000

  شناسه محصول: 1020 دسته:

  توضیحات

  در این فیلم آموزشی نکات درس الکترونیک کنکور کارشناسی ارشد و دکتری توسط یکی از اساتید بنام و مجرب این درس به نام آقای مهندس حسن شادکام که مولف تعداد زیادی کتاب در این زمینه هستند و در حدود ۱۵ سال سابقه تدریس در این زمینه دارند ارائه شده است

  قسمتهایی از این فیلم آموزشی در زیر به نمایش گذاشته شده است

   

   

  نکته و تست الکترونیک کارشناسی ارشد توسط مهندس شادکام  (قسمت اول)

  نکته و تست الکترونیک کارشناسی ارشد توسط مهندس شادکام  (قسمت دوم)

  نکته و تست الکترونیک کارشناسی ارشد توسط مهندس شادکام  (قسمت سوم)

  نکته و تست الکترونیک کارشناسی ارشد توسط مهندس شادکام  (قسمت چهارم)