شما هنوز خریدی انجام نداده اید…

چیزی را از دست ندهید. ما را دنبال کنید.

 به کانون علمی نخبگان شریف خوش آمدید  44252500-021
بالا
a

فیلم های آموزشی آمار و احتمال

  /  فیلم های آموزشی آمار و احتمال

آموزش آنالیز ترکیبی و احتمال توسط دکتر علی یوسفی

آموزش توزیع نرمال از درس آمار و احتمال توسط دکتر یوسفی

آموزش امید ریاضی از درس آمارواحتمال توسط دکتر علی یوسفی

آموزش توزیع های نمونه ای درس آمارواحتمال توسط دکتریوسفی

آموزش آزمون فرض از درس آمار و احتمال توسط دکتر یوسفی

 

آموزش قسمت برآورد از درس آمار و احتمال توسط دکتر یوسفی

 

آموزش آمارواحتمال به بیانی ساده وکاربردی توسط دکتریوسفی

احتمال شرطی وقضیه بیز از درس آمارواحتمال توسط دکتریوسفی

آموزش مبانی ، تعاریف ،جداول و نمودارهای آماری درس آمارواحتمال توسط نخبگان شریف

در این فیلم آموزشی مقدمات و تعاریف آماری ، تفاوت میان آمار توصیفی و استنباطی ، مفاهیمی همچون میانه ، مد(نما) ، میانگین ، واریانس ، انحراف معیار و… ارائه شده است . انواع داده ها ؛ داده های گسسته و پیوسته و تفاوت میان معیارهای پراکندگی و معیارهای مرکزی در داده های گسسته و پیوسته با بیان سلیس و روان به صورت کاملا مفهمومی و کاربردی ارائه شده است

آموزش درس متغیرهای تصادفی از درس آمار و احتمال توسط نخبگان شریف 

فصل متغیرهای تصادفی یکی از مباحث بسیار مهم در درس آمار و احتمال است که فصول بعدی مانند امید ریاضی و واریانس و توزیع عای آماری همگی بر اساس این فصل بنا نهاده شده اند فهمیدن عمیق مطالب این فصل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به گونه ای که ضعف در آن می تواند منجر به ضعف در کل درس گردد در این فیلم آموزشی تلاش شده به گونه ای کاملا سلیس و روان مفاهیم ارائه گردد

آموزش آمارواحتمال به بیانی ساده وکاربردی توسط دکتریوسفی

آموزش ضریب همبستگی از درس آمارواحتمال توسط نخبگان شریف

مفهوم ضریب همبستگی از جمله مفاهیم مهم و اساسی در آمارواحتمال می باشد. یکی از مزایای آن نسبت به کوواریانس این است که میزان وابستگی یا عدم وابستگی دو متغیر تصادفی را مستقل از نوع واحد و مقیاس اندازه گیری نشان می دهد در این فیلم آموزشی به صورت کامل مفهوم و خواص ضریب همبستگی ارائه شده است

آموزش واریانس ، قضایا و مثالهای مربوط به آن توسط نخبگان شریف

واریانس یکی از معیارهای پراکندگی در آمار و احتمالات است که در بسیاری مواقع مبنای ارزیابی یک نمونه یا جامعه قرار می گیرد. از این رو فهم و تسلط بر مسائل و قضایای مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت است در این فیلم آموزشی تلاش شده با بیانی سلیس و روان این مفاهیم ارائه گردد

برای سفارش مجموعه کامل این فیلم ها اینجا کلیک کنید

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور