فیلم های آموزشی همگی تحت نظارت مدیریت کانون تهیه و تنظیم گردیده است ولی از آنجا که هیچ کاری نمی تواند بی عیب و نقص باشد چنانچه در کارهای خریداری شده مشکل یا عیبی مشاهده نمودید با ایمیل موجود در قسمت ارتباط با ما یا شماره تلفن های موجود در این قسمت مطرح نمایید تا مشکل مذکور حداکثر ظرف یک هفته کاری بر طرف گردد و مجدد فیلم مذکور برای شما ارسال گردد

امکان تعویض تا حل کامل مشکل بدون هیچ محدودیتی وجود دارد